Hieronta-Sirun logo

Hieronta-Siru

Potilasrekisterin tietosuojaseloste (25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Hieronta-Siru
Harjalinnuntie 32 G 7
FI-01450 Vantaa
uhelin: 045 7876 8225

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Vastuu- ja yhteyshenkilö:
Tiina Mustonen
koulutettu hieroja
Hieronta-Siru
p. 045 7876 8225

3. Rekisterin nimi

Hieras - asiakasrekisteri

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

5. potilasrekisterin tietosisältö

Potilasrekisteri sisältää henkilötiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpidon ja hoitosuhteen kannalta.
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilö- ja yhteystiedot

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelin
 • Matkapuhelin
 • Suoramarkkinointikielto
 • lisätietoa (vapaamuotoinen teksti)
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • asiakasnumero
 • Asiakasryhmä
 • Asiakkuuden alkamispäivämäärä
 • Hoitoon liittyvät tiedot

 • Hoidon tunnistenumero
 • päivämäärä ja aika
 • hoito
 • huomiot (vapaamuotoinen teksti)
 • 6. Rekisterin tietolähteet/säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta.

  7. Potilastietojen säilytysaika

  Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

  8. Henkilötietojen luovutukset/säännönmukaiset luovutukset

  Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja voidaan luovuttaa Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla tai potilaan/edustajansa suostumuksella

  9. Potilasrekisterin suojaamisen periaatteet

  Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
  A. Manuaalinen aineisto
  Potilasrekisteriin ei kuulu paperimuotoisia rekistereitä.
  B. sähköinen aineisto
  Atk-pohjainen rekisteri sijaitsee suomalaisella palvelimella, jonka ylläpitäjä huolehtii ajantasaisesta tietoturvasta. Rekisterin varmuuskopiota säilytetään pilvipohjaisessa tallennuspalvelussa, joka edellyttää kirjautumista.

  10. Rekisteröidyn informointi

  Asiakas saa pyydettäessä tämän tietosuojaselosteen tulostettuna.

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Rekisteröity voi esittää henkilörekisterin tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteröity voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan. Asiakas voi antaa tiedon suoramarkkinointikiellosta henkilökohtaisesti tai kirjallisesti vastuuhenkilölle.

  

  Yhteystiedot

  Hieronta-Siru

  Puhelin: 045 7876 8225

  Sähköposti: tiina@hieronta-siru.fi

  Käyntiosoite: Lintulammenkatu 2 B, Kerava

  Facebook

  Y-tunnus: 2828618-6

  Rekisterin tietosuojaseloste
  Omavalvontasuunnitelma

  Sivustoa päivitetty: 17.7.2024